Adatvédelem


A Honlap adatvédelmi politikája

„Adatkezelő” Beazonosított, vagy beazonosítható személyekre vonatkozó adatokat ezen Honlap megkérdezése után lehet feldolgozni. Az adatkezelést az Indesit Company Magyarország Háztartástechnikai Kft. végzi.

A webes szolgáltatásból származó adatokat nem közöljük vagy terjesztjük. A tájékoztató anyagok továbbítását kérő felhasználók, vagy a hírlevelekre feliratkozók személyes adatait csak az általuk kért szolgáltatás nyújtására használjuk fel.

Navigációs adat
A Honlap működtetéséhez használt IT rendszerek és szoftver műveletek a normál működésük során hozzájutnak bizonyos személyes információkhoz, amelyek átvitele az Internet kommunikációs protokollok alkalmazásában implicit.
Az adatok annak érdekében nincsenek összekapcsolva, hogy a beazonosított felekhez társítsuk azokat, de természetüknél fogva az adatfeldolgozás és a harmadik fél birtokában lévő adatokkal való összekapcsolás során lehetővé válik a felhasználók beazonosítása.
Ebbe az adatkategóriába tartoznak a Honlapra látogató felhasználók számítógépeinek IP címei vagy domain nevei, a kért források URI címei, a kérések ideje, a kérések szerverhez való benyújtásának módszere, a válaszban kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kód (kész, hiba, stb.), és a felhasználó operációs rendszeréhez és IT környezetéhez kapcsolódó egyéb paraméterek.
Ezt az adatot csak a Honlap használatával kapcsolatos anonim statisztikai információ szerzésére és operációs ellenőrzések futtatására használjuk fel, és feldolgozás után azonnal töröljük. Az adatok felhasználhatók az esetleges Honlappal kapcsolatos bűncselekményeknél a felelősség megállapítására.

A felhasználók önkéntesen megadott adatai
A Honlapon feltüntetett címekre küldött opcionális, explicit és önkéntes emailek küldése maga után vonja a küldő email címéhez való hozzáférést - amelyre a kérések megválaszolása miatt van szükség – és bármilyen egyéb, az emailben található személyes adat megszerzését. Összefoglaló tájékoztatót időről időre meg fogunk jelentetni a Honlap különleges szolgáltatások kérésére fenntartott oldalain.

Cookiek (Sütik)
A Honlap nem gyűjt személyes, felhasználói adatokat.
Nem lesznek hasznosítva a személyes jellegű adatátvitelre használt, illetve az ún. permanens cookiek, vagy bármilyen egyéb, a felhasználó nyomon követésére használatos rendszerek.
Az ún. ideiglenes cookiek használata (amelyek a felhasználó számítógépén nincsenek permanensen memorizálva és eltűnnek, amikor a böngésző ki van kapcsolva) szigorúan korlátozódik az ideiglenes azonosítók átvitelére (szerver által generált random számok), amelyek a Honlap biztonságos és hatékony böngészése miatt szükségesek.
A Honlapon használt ideiglenes cookiek kikerülik a más IT technikákhoz való folyamodást, amelyek potenciálisan megtámadhatják a felhasználók navigációjának adatvédelmét és nem engedik a felhasználók személyes azonosításának megszerzését.

Feldolgozási módszerek
A személyes adatokat automata készülékekkel dolgozzuk fel annyi idő alatt, amely feltétlenül szükséges azon célok eléréséhez, amelynek érdekében az adatgyűjtés történt.

Az érintettek jogai Azok a felek, akikre a személyes adat vonatkozik, bármikor jogosultak megerősítést szerezni arról, hogy létezik-e ilyen adat, és jogosultak ismerni a tartalmát és az eredetét, ellenőrizni a helyességét vagy kiegészítést, frissítést vagy kiigazítást kérni. (196/2003 olasz törvény 7. cikkely) A fent említett törvényi rendelkezés szerint a felek jogosultak kérni az adatok törlését, anonimmé alakítását vagy zárolni a jogsértően feldolgozott adatot, vagy törvényes keretek között minden esetben ellenezni a személyes adatok feldolgozását. Az ilyen kéréseket az Adatvédelmi Bizottsághoz kell eljuttani, amie Fabrianóban található, Viale Aristide Merloni, 47, 60044. Ezt az adatvédelmi politikát rendszeresen frissítjük és az összegyűjtött információk felhasználása a felhasználás idejében érvényes adatvédelmi politika szerint történik. Ez a http://www.indesitcompany.com oldalon megjelent dokumentum a Honlap „Adatvédelmi politikáját” képezi és fogjuk frissíteni (az egymást követő verziókat ugyanazon a címen megtartjuk).