Adatvédelmi nyilatkozat


Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik cégünk és termékeink iránt. A Whirlpool Csoportnál (a meghatározást lásd alább) kiemelten komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a vonatkozó adatvédelmi törvények és szabályozások betartása mellett javítsuk az Ön vásárlói élményét. Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyből megtudhatja, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, alább olvashatja.

A fentieknek megfelelően a Whirlpool Magyarorszàg Korlátolt Felelosségű Társaság, Magyar jogszabályai szerint bejegyzett cég, amely a Whirlpool Csoport („Whirlpool Csoport”) tagja, és amelynek bejegyzett székhelye a következő címen található: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em („Whirlpool”, „minket” vagy „mi”), adatkezelőként tájékoztatja többek között, de nem kizárólagosan a jelen weboldal („”) felhasználóit („Felhasználók”, „Ön” vagy „Öné”) arról, hogy a 2016/679. számú európai általános adatvédelmi rendeletnek („Rendelet”) és minden más vonatkozó helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően milyen módon gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK A következő információkat gyűjtjük: (1) olyan személyes adatokat, amelyeket Ön velünk önként megosztott, (2) adatokat, amelyek az Ön Weboldalon végzett aktivitására vonatkoznak, továbbá (3) egyéb forrásokon keresztül kapott, illetve gyűjtött információkat. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat (pl. egészségügyi vagy igazságügyi adatokat) nem gyűjtünk. További információért kattintson ide.
HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT Személyes adatait arra használjuk, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, ideértve többek között azt, hogy lehetővé tegyük a Weboldalon való navigációt, a válaszadást a különféle kérelmekre, illetve a szolgáltatásaink használatát. Kizárólag az Ön hozzájárulásával a személyes adatait azzal a céllal is kezelhetjük, hogy Önnek testre szabott marketinganyagokat küldjünk, ideértve a mi és bizalmunkat élvező partnereink ajánlataival és kedvezményeivel kapcsolatos tartalmakat. További információért kattintson ide.
MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT Adatait arra használjuk, hogy lehetővé tegyük a Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások használatát. Személyes adatait továbbá a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés és a Whirlpool jogos érdekeinek védelme céljából is gyűjtjük. Bizonyos adatok hiányában előfordulhat, hogy esettől függően nem tudunk Önnek szolgáltatásokat nyújtani vagy hozzáférést biztosítani a Weboldalhoz. További információért kattintson ide.
MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIT Az Ön személyes adatait csak addig használjuk, ameddig az a kívánt cél teljesítéséhez mindenképpen szükséges. További információért kattintson ide.
MIT TESZÜNK ADATAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN Az Ön adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Éppen ezért megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai intézkedéseket hoztunk, melyek célja, hogy védjük személyes adatait az adatvesztéssel, adatlopással és jogosulatlan használattal, közzététellel vagy módosítással szemben. További információért kattintson ide.
KIVEL OSZTJUK MEG ADATAIT Amennyiben azt a vonatkozó törvények engedik, az Ön adatait (1) szolgáltatókkal, (2) kapcsolt vállalatainkkal és (3) közhatalmi szervekkel oszthatjuk meg. Ha Ön beleegyezik, személyes adatait megoszthatjuk bizalmunkat élvező partnereinkkel is marketingcéljaik teljesítéséhez. További információért kattintson ide.
AZ ÖN ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE Előfordulhat, hogy az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli alanyoknak továbbítjuk. Minden ilyen esetben gondoskodunk róla, hogy megfelelő garanciákat biztosítsunk a Rendeletnek megfelelően. További információért kattintson ide.
AZ ÖN JOGAI Önnek többek között joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférjen, azokat integrálja, frissítse, módosítsa vagy törölje. További információért kattintson ide.
KAPCSOLAT A következő e-mail-címen veheti fel velünk a kapcsolatot: data_protection_emea@whirlpool.com. Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében módosíthatjuk vagy frissíthetjük.

1. MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK

A Whirlpool a következő típusú adatokat kezeli: A kapcsolat űrlapunk kitöltésével is felveheti velünk a kapcsolatot. Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében módosíthatjuk vagy frissíthetjük.

a) Önnel kapcsolatos adatok

A Whirlpool Önnel kapcsolatban többféle forrásból gyűjtött, illetve kapott adatokat kezel, ideértve többek között az Ön által a fiók létrehozásakor és/vagy a megvásárolt termék regisztrálásakor közvetlenül megadott személyes adatokat, továbbá azon személyes adatokat, amelyeket akkor ad meg, amikor információt vagy segítséget kér, vagy a webshopban Whirlpool terméket vásárol. Ilyen személyes adatok lehetnek például a keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail-cím és telefonszám.

Ezeket az adatokat csak olyan mértékig kezeljük, amely az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott célok teljesítéséhez szükséges. A Whirlpoolnak kötelessége, hogy a személyes adatokat anonim módon kezelje, és hogy törölje őket, amennyiben a feldolgozás céljából nincs szüksége a személyes adatok azonosítható formában történő kezelésére.

b) A böngészés adatai

A Weboldal a Felhasználók személyes adatait technikai és funkcionális okokból gyűjti. Ezeket az adatokat nem a Felhasználó azonosítása céljából gyűjtjük, de azonosításra mégis sor kerülhet abban az esetben, ha például az adatokat össze kell hasonlítani harmadik feleknél tárolt adatokkal. Az adatok ezen típusába tartozhatnak a Felhasználó számítógépének az IP-címe és domain neve, a kért források URI-azonosítói (Uniform Resource Identifier – egységes erőforrás-azonosító), a kérelem időpontja, hogy milyen módon küldték el a kérelmet a szerver felé, a válaszként kapott fájl mérete, a szervertől kapott válasz státuszkódja és további, a Felhasználó által használt eszköz operációs rendszerével kapcsolatos paraméterek. Ezeket az adatokat csak a Weboldal használatával kapcsolatos anonim statisztikák készítéséhez, továbbá a Weboldal megfelelő működésének biztosításához használjuk, a nyilvántartások megőrzésére vonatkozó előírásainknak megfelelően. Továbbá előfordulhat, hogy egy esetleges, a Weboldal ellen elkövetett számítógépes bűncselekmény esetén a felelősség megállapítására is használjuk ezeket az adatokat. A Weboldalunkon különféle típusú sütik segítségével is gyűjthetünk személyes adatokat. A sütikkel kapcsolatos további információért olvassa el a Sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Az Öntől gyűjtött, illetve kapott személyes adatokat adott esetekben a következő célokkal kezeljük:

a) hogy lehetővé tegyük, hogy személyes fiók létrehozásával regisztrálhasson a Weboldalunkon, hogy regisztrálhasson egy terméket a Weboldalon, és hogy a Weboldalon terméket vásárolhasson;
b) online termékvásárlás és további szolgáltatások nyújtása (eladás utáni szolgáltatások, a csalás megelőzése, visszáruk kezelése);
c) termékeink házhozszállítása, illetve további, az Ön által kért szolgáltatások teljesítése; d) az Ön által vásárolt termékek javításának megszervezése;
e) az Ön által nekünk küldött információs kérelmek kezelése, ideértve az interaktív chatszolgáltatásunkon keresztül beérkező panaszok és kommunikációk kezelését;
f) promóciós vagy nyereményjátékon való részvétel;
g) jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelés, továbbá jogaink bíróságok előtti érvényesítése;
h) az Ön hozzájárulásával és a Whirlpool jogos érdekeinek sérelme nélkül Önnek elektronikus úton (ideértve az e-mailt, az SMS-t, az MMS-t, a közösségi hálón keresztül küldött értesítéseket és a mobilalkalmazásokat) testre szabott, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketinganyagok küldése;
i) Önt telefonon (nem automatizált módon) vagy postai úton közvetlen üzletszerzés céljával felkeressük, kivéve, ha Ön ezt elutasítja;
j) Önnek az Ön által regisztrált termékekkel kapcsolatban, vagy azon termékekkel kapcsolatban, amelyek iránt érdeklődött, ügyféltámogató anyagokat küldjünk, illetve ügyfélelégedettségi felméréseket végezzünk; k) az Ön beleegyezésével személyes adatainak bizalmunkat élvező válogatott partnereinkkel történő megosztása testre szabott marketingkommunikáció céljából a 6. szakaszban leírtak szerint és;
l) üzlet- és üzletág-átruházások, felvásárlások, összeolvadások, szétválások és egyéb átalakulások szempontjából hasznos tevékenységek végezése, illetve ezen tranzakciók lebonyolítása.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

a) A személyes adatok 2. szakasz a), b), c), d), e) és f) bekezdése szerinti célból történő megadása azon célokra szükséges, amely célokra ezen adatokat nekünk megadták vagy velünk megosztották, ideértve de nem kizárólag a regisztrációt a Weboldalon, az online termékvásárlást és további kiegészítő szolgáltatások használatát, továbbá promóciós vagy nyereményjátékon való részvételt;
b) A személyes adatok 2. szakasz g) bekezdése szerinti célú megadása a vonatkozó törvények szerint kötelező;
c) A személyes adatok 2. szakasz h) és k) bekezdése szerinti célú megadása opcionális. Az Ön hozzájárulása nélkül a Whirlpool, a Whirlpool Csoport tagvállalatai és/vagy a bizalmat élvező partnerek nem küldhetnek Önnek testre szabott marketinganyagokat automatizált úton. A felhasználói beleegyezés visszavonása után a személyes adatokat a 2. szakasz h) és k) bekezdése szerinti célból nem fogjuk többé kezelni. Feltételezzük, hogy a marketinganyagok küldésébe, illetve (adott esetben) az adatmegosztásba az az érintett adja a beleegyezését, akinek a személyes adatait megkaptuk;
d) A személyes adatok 2. szakasz i), j) és l) bekezdése szerinti célú megadása a Whirlpool és a Whirlpool Csoport jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdekeket az Ön érdekeivel megfelelően összhangba hozzuk.

Annak érdekében, hogy a megvásárolt termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos testre szabott marketinganyagokat küldjünk Önnek, a vonatkozó adatvédelmi törvények betartása mellett használhatjuk az Ön elektronikus kapcsolattartási adatait (e-mail-cím, telefonszám), amelyeket egy termék vagy szolgáltatás eladásakor gyűjtöttünk be. Ebben az esetben elektronikus kapcsolattartási adatai ilyen célú használata ellen a testre szabott marketinganyagot tartalmazó e-mail/SMS alján megtalálható „leiratkozás” linkre kattintva, vagy pedig a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 9. szakaszában leírtaknak megfelelően tiltakozhat.

4. AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

A Whirlpool a személyes adatokat addig kezeli, amíg az a fenti 2. szakaszban megfogalmazott célok teljesítéséhez szükséges. Minden esetben a következő megőrzési időszakok érvényesek:

a) a 2. szakasz a), b), c), d), e) és f) bekezdése szerinti célokkal gyűjtött adatokat szigorúan csak addig őrizzük meg, amíg az az érintettek kérelmeire való válaszoláshoz és a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfeleléshez elengedhetetlen;
b) a 2. szakasz g) bekezdése szerinti céllal gyűjtött adatokat a vonatkozó törvények rendelkezései által kötelező jelleggel előírt időtartamig őrizzük meg (pl. adózási céllal);
c) a 2. szakasz h) és k) bekezdése szerinti célokkal gyűjtött adatokat a vonatkozó törvények rendelkezései szerinti maximális időtartamig őrizzük meg és;
d) a 2. szakasz i), j) és k) bekezdése szerinti célokkal gyűjtött adatokat szigorúan csak addig őrizzük meg, amíg az a Whirlpool jogos érdekei érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatmegőrzési időtartamok a vonatkozó helyi törvények függvényében változhatnak.

5. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK

Az Ön személyes adatait elektronikusan és/vagy papíralapon kezeljük, és a személyes adatok titkosságának biztosítására és védelmére alkalmas biztonsági eszközökkel védjük. Ez azt jelenti, hogy a Whirlpool megfelelő adminisztratív, technikai, személyi és fizikai intézkedéseket hoz, melyek célja, hogy védjék a tárolt személyes adatokat az adatvesztéssel, adatlopással és jogosulatlan használattal, közzététellel vagy módosítással szemben.

6. AZ ADATOK MEGOSZTÁSA

Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg azokkal a bizalmunkat élvező partnereinkkel – mint például kiterjesztett jótállást nyújtó szolgáltatók –, akik az adatokat közvetlen üzletszerzés céljával szeretnék használni, ha erről Önt kifejezetten értesítettük, és ebbe Ön kifejezetten beleegyezett.

Személyes adatait a következőkkel oszthatjuk meg:
a) a Whirlpool Csoport EGT-n belüli és kívüli tagvállalatai mint autonóm adatkezelők;
b) gondosan megválogatott, EGT-n belüli és kívüli harmadik fél beszállítóink, mint például call centeres munkatársak, kiszállítók, szolgáltatók vagy támogatást nyújtó technikusok és más, a nevünkben dolgozó beszállítók, akik a jelen tájékoztatóban leírt célból megfelelően kijelölt adatfeldolgozóként járnak el; továbbá egyéb harmadik felek, akik valamilyen vállalati tranzakcióban, például összeolvadásban vagy eszközértékesítésben vesznek részt.

A fent említett esetekben ezen cégeknek be kell tartaniuk a titoktartási és adatvédelmi követelményeinket, és a tőlünk kapott személyes adatokat semmilyen más céllal nem használhatják fel.

Amennyiben az adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk, megfelelő garanciákat biztosítunk a Rendeletnek megfelelően. Ezzel kapcsolatban lásd az alábbi 7. szakaszt.

7. AZ EU–USA ADATVÉDELMI PAJZS ÉS A SVÁJC–USA ADATVÉDELMI PAJZS

A Whirlpool Corporation részét képezi, és igazoltan megfelel az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszernek. A Whirlpool Corporation elkötelezett amellett, hogy – az adatvédelmi pajzs keretrendszerre támaszkodva – az összes, európai uniós tagországokból és Svájcból kapott személyes adatot alávesse az adatvédelmi pajzs keretrendszer vonatkozó elveinek.  Az adatvédelmi pajzs keretrendszerrel kapcsolatos további információkért tekintse meg az USA Kereskedelmi Minisztérium adatvédelmi pajzs listáját (US Department of Commerce Privacy Shield List).

A Whirlpool Corporation az adatvédelmi pajzs keretrendszer értelmében felelős az általa kapott személyes adatok kezeléséért, továbbá ezen adatoknak a megbízásából eljáró harmadik félhez való továbbításáért.  A Whirlpool Corporation a személyes adatok összes, EU-ból és Svájcból történő ismételt továbbítása esetén is betartja az adatvédelmi pajzs elveit, ideértve az ismételt továbbítás felelősségére vonatkozó rendelkezéseket is.

Az adatvédelmi pajzs keretrendszer rendelkezései szerint kapott vagy továbbított személyes adatok tekintetében a Whirlpool az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (US Federal Trade Commission) szabályérvényesítési hatásköre alá tartozik.

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a Whirlpool Csoportnak közhatalmi szervek jogos kérésére – ideértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldöző szervek kérelmeit – ki kell adnia személyes adatokat.

Ha Önnek megoldatlan, az adatvédelmi pajzs keretrendszert érintő adatvédelmi vagy adathasználattal kapcsolatos gondja van, és úgy gondolja, hogy ezen problémáját nem orvosoltuk megfelelően, a következő linken felveheti a kapcsolatot egyesült államokbeli harmadik fél vitarendezési szolgáltatónkkal (ingyenes): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bizonyos, a weboldalon részletezett feltételek mellett, ha minden más vitarendezési eljárást kimerített, Ön kötelező érvényű bírósági eljárásra lehet jogosult.

8. 18 ÉV ALATTI SZEMÉLYEK

Weboldalunk nem 18 év alatti személyeknek szól, és a Whirlpool legjobb tudomása szerint 18 év alatti személyektől nem gyűjt személyes adatokat.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Önt a következő jogai mindig megilletik, és bármikor ingyenesen gyakorolhatja őket:
a) jog arra, hogy a személyes adatainak kezelése céljáról és módjáról tájékoztatást kapjon;
b) a személyes adataihoz való hozzáférés joga (más nevén az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk Önnel kapcsolatban tárolt adatokról;
c) jog arra, hogy a nálunk tárolt személyes adatai frissítését vagy helyesbítését kérje. Így kijavíttathatja az Önről nálunk tárolt hiányos vagy helytelen adatokat, azonban előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát;
d) jog ahhoz, hogy személyes adatai törlését kérje. Így kérheti tőlünk személyes adatai törlését vagy eltávolítását olyan esetekben, amikor nincs okunk arra, hogy ezen adatokat továbbra is kezeljük. Joga van továbbá ahhoz, hogy személyes adatai törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk olyan esetekben, amikor Ön sikeresen gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogát, vagy ha a helyi jogszabály betartásához személyes adatait törölnünk kell. Azonban vegye figyelembe, hogy törlési kérelmének nem minden esetben tudunk eleget tenni: ez bizonyos jogi okokból kifolyólag fordulhat elő, melyeket kérelmére válaszolva közölni fogunk Önnel;
e) jog ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza. Így megkérhet minket arra, hogy személyes adatai kezelését felfüggesszük. Ez a következő esetekben lehetséges: (a) ha szeretné, hogy pontosítsuk adatait; (b) ha az adatokat jogszerűtlenül kezeltük, de nem szeretné, hogy töröljük őket; (c) ha jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, hogy adatait megtartsuk, noha számunkra már nem szükséges az adatok tárolása; vagy (d) Ön tiltakozott adatainak használata ellen, de ellenőriznünk kell, hogy vannak-e olyan elsőbbséget élvező jogszerű okok, amelyekből kifolyólag mégis használhatjuk őket;
f) jog ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatai részben vagy egészben történő kezelése ellen, amikor ezek kezelésekor jogos érdekünkre (vagy egy harmadik fél jogos érdekére) támaszkodunk, de az Ön helyzetében mégis úgy érzi, hogy tiltakoznia kell, mivel úgy gondolja, hogy az adatok kezelése alapvető jogait és szabadságait sérti. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bizonyítjuk kényszerítő erejű jogos indokainkat az adatkezelésre, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival és szabadságaival szemben;
g) ha az Ön személyes adatait beleegyezés alapján kezeljük, joga van ahhoz, hogy ezt a beleegyezését bármikor szabadon visszavonja, akár a marketinganyagok alján megjelenő leiratkozás gombra kattintva;
h) az adathordozhatósághoz való joga, amely alapján Ön a személyes adatait magához kérheti vagy átviheti egy másik szolgáltatóhoz. Ilyen esetben személyes adatait Önnek vagy az Ön által választott harmadik félnek tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át;
i) joga van ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen velünk a következő e-mail címen: data_protection_emea@whirlpool.com;
j) joga van ahhoz, hogy az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságnál vagy igazságügyi hatóságnál panaszt nyújtson be.

Amennyiben a fent felsorolt jogait gyakorolni kívánja, vagy kérdése van az általunk Önről tárolt adatokkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a data_protection_emea@whirlpool.com e-mail-címen, vagy írjon nekünk a következő címre: Whirlpool Magyarorszàg Korlátolt Felelosségű Társaság 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em, Adatvédelmi Iroda.

10. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK

Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen felülvizsgáljuk. Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot legutóbb 2018 májusában frissítettük.